Phoenix dancong tea 鳳凰單叢

Phoenix mountain is the origin of dancong tea.

16th May
Dancong